hostamontanamacrophylla1

 

VERKOOPSVOORWAARDEN

Op plantenwebshop.be geven we u anders dan bij vele bedrijven niet alleen de wettelijke uitgebreide verkoopsvoorwaarden in juridisch jargon, maar tevens beknopte verkoopsvoorwaarden in mensentaal.

 

Algemeen :

Onder koper wordt verstaan iedere persoon of rechtspersoonlijkheid die een bestelling plaats bij plantenwebshop.be

De koper wordt bij het plaatsen van een bestelling verondersteld akkoord te gaan met de verkoopsvoorwaarden, zoals deze vermeld staan op de website

Plantenwebshop.be is , behoort tot Ajisai - hortensiakwekerij & tuin , gevestigd in de antwerpseheirweg 28 - 8340 te Damme en bij deze de verkoper genoemd.

Aanbiedingen en overeenkomst:

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend, plantenwebshop.be is op geen enkele wijze verplicht om op een gegeven bestelling in te gaan, wij kunnen om diverse redenen dus ook een bestelling weigeren.

Een echte overeenkomst is er pas op het moment dat u van ons een bevestigingsmail krijgt, een orderbevestiging dus.

Koper en verkoper zijn akkoord dat de communicatie via internet een geldige overeenkomst tot stand brengt.

Foto's en afbeeldingen van planten op de site zijn meestal genomen van volgroeide exemplaren, bij de aanbieding wordt telkens duidelijk vermeld welke potmaat en hoogte de te kopen planten hebben.

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn in Euro en 'ex warehouse', dwz vanaf de kwekerij, inclusief btw, maar exclusief verzendingskosten .

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de termijn die op de website vermeld wordt.

De verzendkosten zijn onderaan deze pagina terug te vinden , voor speciale transporten,van producten buiten de courante toegelaten maten en gewichten zal een aparte kostennota bij de orderbevestiging toegevoegd worden .

Betaling

Bestellingen worden ofwel contant betaald bij levering aan huis of afhaling op de kwekerij ofwel vooraf via overschrijving op onze rekening . Op de kwekerij zelf kan u ook pinnen met Bankcontact, Maestro, Visa, Mastercard, V pay.....

Vermeldt bij mededeling steeds duidelijk het referentienummer van uw pro-forma factuur.

Bankinformatie :

Dirk Staels

BE57 7380 4032 4235

Levering en leveringstijd

Bestellingen worden uiteraard, alle externe omstandigheden in acht genomen (weersomstandigheiden bv. extreme vorst...) zo snel mogelijk na bevestiging geleverd, indien door omstandigheden het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen de 14 dagen te leveren, dan wordt dit via mail kenbaar gemaakt aan de koper en kan de koper indien hij dit wenst zonder vergoeding van enige schade de overeenkomst ontbinden.

De verkoper houdt zich wel het recht voor de levering in gedeelten na te komen. De extra kosten voor nazending zijn voor rekening van de verkoper.

Ruilen en herroepingsrecht

Volgens de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) heeft de consument het recht aan de ondernneming mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De kosten voor terugzending van de bestelling of een deel er van zijn wel voor rekening van de koper.

De koper dient de producten bij ontvangst grondig te controleren.

Klachten over de geleverde producten dienen uiterlijk 30 dagen na levering schriftelijk of via( bevestigde) mail te worden kenbaar gemaakt.

De koper dient uiteraard de ontvangen planten als een 'goede huisvader' te behandelen, in de juiste grond en op de juiste manier te planten, voldoende water te geven en langzaam aan het licht en zonlicht zich laten aan te passen na transport in doos of container. (plant tips& advies -zie onderaan deze pagina)

Toepasselijk recht

De Belgische wetgeving is van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd

Geschillenregeling

Indien de koper een consumment is kan hij een geschil voorleggen aan de online bemiddelingsdienst van BEcommerce, mits het gaat om een online bestelling en overeenkomst.

Helpdesk

U kan ons bereiken tijdens kantooruren 9u- 12 u en 13u30- 19u op het nummer : 0477/324328 - of op 050/360583 - ondernemingsnummer : BE57 7380 4032 4235

Erigeronspeciosusbloemenbijenvnn
PierisjaponicaFlamingSilverVN1
ChoysiaternataAztecPearlbloeivn2
EchinaceaHotSummer2
HybiscusOiseauBleuvn2
HydrangeamacrPia6JPG2
Ligustrumtexanumjulikweksterken2

Over ons - Contact - Verkoopsvoorwaarden - Privacy - Mooie tuinen - Tuinlinks - Tuinadvies

Verzend of Leverings kosten

1. Zelf afhalen : planten bij ons thuis op de kwekerij afhalen is uiteraard gratis , tijdens het seizoen kan u dan ook eens kennismaken met onze tuin, waar je tal van volwassen planten in combinatie met andere kan bewonderen.

 

2. Levering via pakjesdienst DPD

* Planten verzenden is iets totaal anders dan pakweg , T-shirts of schoenen, het zijn levende wezens, wat zijn beperkingen met zich meebrengt ! In de maanden juli en augustus wordt er niet via pakket verzonden en kan je enkel afhalen of laten leveren met eigen vervoer aan huis.

Nationaal binnen België ( prijs per pakket max 20kg )

* Leveren via DPD Parcelshop - 4€ + 3 € inpakkost = 7€

* Leveren via DPD op thuisadres - 6€ + 3 € inpakkost = 9€

* Levering met eigen vervoer ( voor grote hoeveelheden ) zie onder...

Leveringen met ons eigen vervoer op thuisadres

3. Levering in West Vlaanderen :

- bestellingen beneden de 150 € bedraagt : 10 €

- bestellingen boven de 150 € : gratis

4. Levering in Oost- Vlaanderen

- bestellingen beneden de 150 € bedraagt : 15 €

- bestellingen boven de 150 € : gratis

5. Levering in provincie Antwerpen en Vlaams Brabant

- bestellingen beneden de 150 € bedraagt : 20 €

- bestellingen boven de 150 € : 9,5 €

- bestellingen boven de 200 € : gratis

6. Levering in Limburg en Wallonië

- bestellingen beneden de 150 € bedraagt : 25 €

- bestellingen boven de 150 € : 15 €

- bestellingen boven de 250 € : gratis

UK

FR

D

AJISAI (plantenwebshop.be) : online planten bestellen

Bamboe

Bomen

Coniferen

Exoten

Fruitbomen

Haagplanten

Hortensia's

Klimplanten

Kruiden

Vasteplanten

Promo

Rhododendron

Rozen

Sierstruiken

Siergrassen

Varens

Bloembollen

Clematis

Japanse esdoorn

Planten voor de schaduwtuin

Zuurminnende planten

Kalkminnende planten

Planten voor de kustregio

Bijenvriendelijke planten

Winterdecoratieve planten

Planten voor de prairietuin

Planten voor de stadstuin

Contact

 

TIPS en ADVIES bij het aanplanten /

* Planten die via een pakket verzonden zijn , zet je NIET direct in de volle zon , ze hebben immers enkele dagen in het volledig donker gestaan en moeten langzaam weerom wennen aan het daglicht. Zet ze enkele dagen op een lichtrijke plaats waar geen zon komt. Kijk of de pot niet te licht weegt en geef indien nodig wat water.

* Maak voldoende ruime plantgaten , minimaal 2 tot 3 x het volume van de pot , respecteer de juiste plantafstand en verbeter indien nodig de bodem met goede grondverbeteraar of zorg voor een degelijke drainage in te zware grond.

* Is de grond opgevoerd, zorg er dan voor dat indien nodig de (harde, soms verdichte)onderlaag onder de opgevoerde grond doorbroken wordt en uw planten ook kunnen genieten van opstijgend cappilair vocht.

* Maak steeds aan de vier zijden van de containerplant de wortels wat los, zodanig dat deze zich sneller in uw grond vestigt en de wortels niet langer in een cirkeltje ronddraaien.., zijn de wortels sterk verdicht gebruik dan bv. een vork om ze wat los te maken.

* Voorzie een( cirkelvormig) geultje rondom de plant, zodanig dat u bij het watergeven zeker bent dat u de nieuw aangeplante plant water geeft en dit niet wegvloeit weg van de wortels.

* Geef na het aanplanten royaal water, om luchtgaten in de grond te voorkomen, de plant voor het aanplanten ook eens in water onderdompelen om alle lucht te laten verdwijnen is ook een aanrader.

* Nooit aandrukken op de kluit van de plant zelf, wel op de grond er rond.

* Het eerste jaar zal beslist in droge, warme periodes extra watergift aan de orde zijn

* Gebruik bij het bemesten een geschikte bemestingsbron , informeer u goed, vaak is een te hoge dosis stikstof uit den boze ( cijfer N ) , om veel bloemen of vruchten te verkrijgen zijn vooral Fosfor en Kali van belang (cijfer P en K op de verpakking), bij zuurminnende planten gebruikt u steeds meststoffen voor zuurminnende planten ( die werken niet PH verhogend)

* Bij het aanbrengen van een haksellaag of mulchlaag er op letten dat deze niet tot tegen de stam van de heester of boom komt, ter voorkoming van schimmels en paddestoelvorming.

* Bij het aanplanten van bomen of struiken met blote wortel zal meestal snoei noodzakelijk zijn om het takkengestel in overeenstemming te brengen met de door het uitspitten gereduceerde wortels en bovendien kan u zo vaak de toekomstige structuur (gesteltakken) van de boom of struik zelf bepalen.

Dirkinbasis

Het aanplanten van uw planten verdient absoluut de nodige aandacht !Zet geen schaduwplanten in volle zon of geen zuurminnende planten in een kalkrijke bodem.

Volg de instructies hiernaast zoveel mogelijk dan geeft u de planten alvast een goede start.

Veel succes,

Dirk